parallax background

O nama


Dražen Vuković

bacc. fizioterapije

Certificirani Schroth terapeut


"Fizio Balans je nastao kao ideja, kroz praksu, tijekom koje nisam samo suhoparno ulagao znanje u metode liječenja simptoma, već i u proučavanje dubljih uzroka nastanka oštećenja. Upravo po tome želim biti drugačiji u radu i pristupu svojim klijentima - čovjeka promatram kao cjelinu satkanu od niza komponenata zdravlja koji se ne odnose samo na fizičko tijelo već i na psihički, emocionalni, duševni te intelektualni aspekt kao bitan faktor u nastanku samog oboljenja i očuvanja zdravlja. "

ZAVRŠENI TEČAJEVI

 • Listopad, 2023Emmett Technique 6

  Emmett Modul 6
 • Rujan, 2023Emmett Technique 5

  Emmett Modul 5
 • Svibanj, 2023Emmett Technique 4

  Emmett Modul 4
 • Travanj, 2023Emmett Technique 3

  Emmett Modul 3
 • Lipanj, 2022NKT NeuroKinetic Therapy 2

  NKT Modul 2
 • Svibanj, 2022Emmett Technique 1&2

  Emmett Modul 1 & 2
 • ožujak, 2020. Myofascialna relaksacija

  Webinar
 • listopad, 2019. NKT NeuroKinetic Therapy 1

  Zagreb
 • ožujak-travanj, 2017.Katharina Schroth

  Bad Sobernheim, Njemačka
 • travanj, 2014. Cyriax modul 2

  Zagreb
 • prosinac, 2013. Cyriax modul 1

  Zagreb
 • rujan, 2012.Mulligan modul 2

  Zagreb
 • svibanj, 2012..Mulligan modul 1

  Zagreb

KAKO JE SVE POČELO


Poslije završene osnovne škole, upisuje srednju Medicinsku i Kemijsku školu u Šibeniku, gdje stječe zvanje fizioterapeutski tehničar. Školovanje nastavlja u Rijeci, pri Medicinskom fakultetu, te diplomira na stručnom studiju fizioterapije. Godinu dana pripravničkog staža je obavio u Domu zdravlja Rijeka, te u Klinici za ortopediju Lovran. Nakon odrađenog staža nastavlja raditi u struci u timu košarkaškog kluba, te stječe šira znanja o ulozi fizioterapeuta u sportu te u preventivi ozljeda loko-motornog sustava kroz zajedničku suradnju s kineziolozima i trenerima. Tokom angažmana u klubu honorarno se bavi poslovima u aerobik centrima gdje vodi grupne vježbe korektivne i preventivne gimnastike za zdravu populaciju, a ujedno i rehabilitaciju ozljeda kroz individualne treninge. Zapošljava se u privatnoj ordinaciji fizikalne terapije, gdje se specijalizira za ozljede kralježnice.

Specijalizirao sam se za liječenje ozljeda mišićno koštanog sustava uz naglasak na rehabilitaciju oboljenja kralježnice kod djece i odraslih.

Također intenzivno nastavlja ulagati u daljnju edukaciju, konkretno vezano za mišićno-koštani sustav, ozljede lokomotornog sustava za kretanje. Prvi veći tečaj za manualnog terapeuta završava pri školi za Mulligan koncept manualne terapije, zatim Cyriax sistem ortopedske medicine i manualne terapije te u Asklepios Katharina Schroth klinici u Njemačkoj završava tečaj svjetski priznate metode za rad s djecom i odraslima koji imaju skoliotična i kifotična iskrivljenja kralježnice.

Sa ovim tečajem postaje jedan od malobrojnih certificiranih terapeuta u Hrvatskoj koji rade po jedinoj kvalitetnoj i priznatoj metodi za rad s oboljenjima deformacija kralježnice, posebno kod djece.

2018. godine pokreće privatnu praksu za fizioterapiju Fizio Balans.

Daljnjim radom nastavlja uz privatnu praksu stručno se usavršavati u najnovijim metodama manualne terapije. Koncem 2019. godine upoznaje se NeuroKinetičkom terapijom te tehnikama Myofascijalne relaksacije. Svoju edukaciju od 2020. godine nastavlja posebnim smjerom Emmett terapije koja nastavlja do danas. Široku paletu manualne terapije implementira svakodnevno kroz individualni rad sa svojim klijentima.

Smatram da disbalans psihofizičkih faktora je onaj pravi uzrok nastanka oboljenja u našem tijelu te da ukoliko želimo pristupiti stvarnom rješenju, a ne samo prikrivanju i ublažavanju simptoma, odabir liječenja ne može sadržavati samo fizički dio već niz cjelokupnih pristupa i rada na svim aspektima. Upravo je takav pristup, ono što želim ponuditi svojim klijentima - cjelokupnu metodu terapije, koja uključuje suvremenu fizioterapiju kroz funkcionalnu rehabilitaciju mišićno-koštanih ozljeda i bolnih stanja u kombinaciji fizioterapeutskim metodama.

Dajana Čop

bacc. fizioterapije


Poslije završene osnovne škole, Dajana upisuje srednju Medicinsku školu u Rijeci te stječe zvanje fizioterapeutskog tehničara. Obrazovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Stručni studij fizioterapije. Završenim studijem stječe zvanje stručne prvostupnice fizioterapije.


Godinu dana pripravničkog staža je odradila u KBC Rijeka tijekom kojeg je dodatno razvila svoje vještine.


Nastavlja daljnje ulaganje u edukaciju i usvaja nova znanja na različitim poljima - na učilištu Magistra završava program za instruktora yoge i pilatesa, te instruktora grupnog fitnesa uz glazbu.
Sudjeluje u seminaru Efficient training method te Ground force method za poučavanje u radu s grupama i individualnim klijentima te radionici fizioterapijske prenatalne edukacije trudnica u organizaciji Hrvatske komore fizioterapeuta.
Od manualnih metoda certificira se za praktikanta CLT A&B koncepta (fizioterapijski pristup za korekciju mišićnog disbalansa, smanjenog opsega pokreta u zglobovima kod ortopedskih i neuroloških bolesnika).
U slobodno vrijeme bavi se plesom i uživa u pokretu. Veliki je zagovornik aktivnog načina života te boravljenju u prirodi.
Snalažljiva je, dinamična i voli rad s ljudima i pronalazi osobno zadovoljstvo u motiviranju pojedinaca na zdrave promjene životnih navika s ciljem poboljšanja ukupne kvalitete života.

ZAVRŠENI TEČAJEVI

 • 2021CLT A&B koncept

 • 2020Efficient training method certifikacija

 • 2016Fizioterapijska prenatalna edukacija trudnica

 • 2014Instruktorica grupnog fitnesa uz glazbu

Tihana Stojčević

bacc. fizioterapije


Poslije završene osnovne škole, Tihana upisuje srednju školu u Našicama te diplomira u jezičnoj gimnaziji . Obrazovanje nastavlja na Veleučilištu "Lavoslav Ružička" u Vukovaru, Stručni studij fizioterapije. Završenim studijem stječe zvanje stručne prvostupnice fizioterapije.Godinu dana pripravničkog staža je odradila u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, tijekom kojeg je dodatno razvijala svoje vještine na odijelu Klinike za traumatologiju te odjelu Zavoda za opću i gerijatrijsku traumatologiju predoperativnu i postoperativnu rehabilitaciju.


Svoju karijeru nastavlja u Lječilištu Bizovačke toplice, na poslovima posttraumatskih i reumatoloških stanja, predoperativnih priprema, postoperativnih i neuroloških rehabilitacija, posturalnih problematika itd...

Nastavlja daljnje ulaganje u edukaciju i usvaja nova znanja na različitim poljima. Redovito pohađa stručne seminare i edukativne programe za koje smatra da su neizostavni dio profesionalnog razvoja.

Sudjeluje u seminaru DNS. Metoda se temelji na revolucionarnim neurorazvojnim i rehabilitacijskim principima dizajniranih za obnovu i stabilizaciju lokomotorne funkcije. Ovaj novi pristup rehabilitacije naziva se dinamička neuromuskularna stabilizacija (DNS)

Od manualnih metoda certificira se za praktikanta CLT A&B koncepta (fizioterapijski pristup za korekciju mišićnog disbalansa, smanjenog opsega pokreta u zglobovima kod ortopedskih i neuroloških bolesnika).

Slobodno vrijeme voli provoditi u prirodi, uživa u planinarenju i aktivnostima na moru. Također veliki zagovornik aktivnog načina života, zdrave prehrane te prirodnom načinu života.

Tihana je empatična, komunikativna, dinamična i voli rad s ljudima. Izrazito voli svoj posao i socijalani aspekt odnosa s ljudima. Rad s djecom je posebno polje njenog interesa i svoju buduću edukaciju nastavlja u ovom smjeru.

ZAVRŠENI TEČAJEVI

 • rujan 2023CLT Modul B

 • listopaad 2023CLT Modul A

 • travanj 2022DNS

 • svibanj 2022GBB Concept

  Rehabilitacija kralježnice
 • 2019Funkcionalni trening


Stav prema zdravlju ovisi i o našem ponašanju, odnosu s drugim ljudima, radnoj, obiteljskoj, prijateljskoj i ostalim sredinama. Svi ovi faktori utječu na naše emocionalno, psihičko i duševno stanje te sve to treba sagledati kod pronalaženja simptoma fizičkog oboljenja.


Dražen Vuković, vft